Технолошки паркови окупљају мала и средња предузећа у домену високих технологија и представљају место где се повезују институције, наука и привреда.

Захваљујући технолошким парковима, малим и средњим предузећима и предузетницима је на једном месту доступна високо софистицирана опрема, а уједно им је олакшан приступ тржишту производа и услуга специфичне врсте. Предности су и близина осталих учесника у истраживачко-развојним делатностима, као и доступност актуелних научно-технолошких информација.