Такмичење – Најбоља технолошка иновација

Програм је У ПРИПРЕМИ

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарство просвете, науке и технолошког развоја – 13.500.000,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: фебруар 2019

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Министарство просвете науке и технолошког развоја

Едукативно-промотивна манифестација-Такмичења је промовисање предузетничке климе у Србији и Републици Српској и помоћ потенцијалним и постојећим високотехнолошким предузетницима који су спремни и способни да сопствене идеје и инвенције преточе у тржишно вредне иновације.

Учешће на Такмичењу, осим могућности добијања финансијске помоћи у виду награда, свим учесницима Такмичења, омогућава добијање едукативне помоћи путем тренинга и консултација зависно од такмичарске категорије којој припадају. Пројекат Такмичење за најбољу технолошку иновацију пружа шансу свим физичким и правним лицима, као и за ту прилику формираним радним тимовима, да квалитет својих бизнис идеја провере и упореде у односу на друге.

У пројекту учествују сва правна,  физичка лица и средњошколски тимови која имају потенцијално иновативну идеју, или већ реализовану иновацију, а регистрована су на територији Републике Србије или Републике Српске (правна лица) или имају држављанство (физичка лица) Републике Србије.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Детаљна упутства и услови за пријаву на такмичење  преузети на интернет страници www.inovacija.org и на маил адреси office@inovacija.org

КОНТАКТ:
Министарство просвете науке и технолошког развоја
Марина Вукобратовић Каран
+381 11 3616 526 marina.vukobratovic@mpn.gov.rs