Стандардизовани сет услуга

Програм је АКТИВАН

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарство привреде – 25.000.000,00 РСД

НОСИОЦИ: Министарство привреде и Развојна агенција Србије (РАС)

Програм нефинасијске подршке за потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетнике има за циљ унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за овај сектор. Све услуге потенцијална  и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетници могу да користе у 16 акредитованих регионалних развојних агенција у  Србији и све услуге су бесплатне.

ПРОГРАМОМ СУ ОБУХВАЋЕНЕ СЛЕДЕЋЕ ВРСТЕ УСЛУГА:

 • Организацијa промотивних активности на тему предузетништва
 • Пружање информација у вези са:
  • започињањем пословања,
  • националним програмима за подршку малим и средњим предузећима и предузетницима, уз помоћ за подношење пријава,
  • доступним извори финансирања (домаћим и страним) за МСПП,
  • пословним удруживањем МСПП; иновацијама; стандардима квалитета,
  • правним прописима и обавезама, порезима и таксама.
 • Обуке:
  • Како започети сопствени бизнис – Start-up пакет
  • Припрема бизнис плана и пословање са банкама
  • Финансијско управљање
  • Извоз – за оне који први пут извозе
  • Маркетинг и продаја, и друге обуке
 • Саветодавне услуге:
  • Помоћ при изради пословног плана за кредите за почетнике и осталих кредита код Фонда за развој,  Гаранцијског фонда Војводине и за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање,
  • Помоћ у припреми документације и пријаве за програме које спроводе Министарство привреде и Развојна агенција Србије и помоћ при регистрацији и оснивању МСПП.
 • Менторинг:
  • Представља заједнички рад ментора и предузећа/предузетника у циљу превазилажења тренутне ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање.

Услуге по овом програму можете добити у  свакој акредитованој регионалној развојној агенцији на територији Републике Србије: http://ras.gov.rs/sr/korisni-linkovi/regionalne-razvojneagencije

Мапу акредитованих развојних агенција можете преузети овде.

КОНТАКТ:

Министарство привреде

+381 11 333 41 10

preduzetnistvo@privreda.gov.rs

www.privreda.gov.rs