Промоција извоза

Програм је У ПРИПРЕМИ

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА ММСПП – КОРИСНИКЕ СЕЛЕКТОВАНЕ У ОКВИРУ ШВАЈЦАРСКОГ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА – SIPPO

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Развојна агенција Србије 6.940.800,00 РСД
Укупна вредност пројекта – 8.807.040,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: март 2019

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Swisscontact – швајцарска фондација за међународну сарадњу и развој и Развојна агенција Србије

Општи циљ Програма је унапређење економског растa кроз подстицање и креирање могућности за отварање нових радних места путем промоције извоза; специфичан циљ Програма је проширење и унапређење квалитета услуга намењених подршци извозним активностима.

Швајцарски програм за промоцију извоза – SIPPO је подржан од стране Швајцарског секретаријата за економске односе (SECO). Програм спроводи Swisscontact – швајцарска фондација за међународну сарадњу и развој. Програм је усмерен на сарадњу са пословним организацијама које пружају извозне услуге, као што су организације за промоцију извоза, кластери и секторска удружења, подржавајући проширење и квалитет услуга везаних за извозне активности њихових чланова и клијената.

SIPPO диприноси јачању сигурности у погледу радног места и унапређењу економског раста у Србији.

Развојна агенција Србије у складу са Меморандумом о разумевању закљученим са Swisscontact-ом има улогу стратешког партнера на овом програму, док саму реализацију програма прате Привредна комора Србије – ПКС и Кластер модне и одевне индустрије Србије – FACTS. Меморандумом о разумевању закључен ја на период од 3 године (јануар 2018 – децембар 2020).

Програм пружа подршку и омогућава извоз на нова тржишта компанијама и организацијама активним у следећим секторима:

  • Природни састојци (лековито биље, зачини, етерична уља, печурке итд.),
  • Техничко дрво (полупроизводи и финални производи),
  • Текстил са додатом вредношћу.

Развојна агенција Србије ће кроз овај програм суфинансирати активности везане за промоцију извоза. Право на учешће у Програму имају ММСПП – корисници селектовани у оквиру Швајцарског програма подршке за промоцију извоза – SIPPO, за суфинансирање следећих пројектних активности:

1)  Студијско путовање за истраживање циљаног сајма;

2)  Наступ на међународним сајмовима у иностранству и

3)  Увођење нових бизнис модела (трошкови ангажовања стручне експертизе у циљу унапређења сајамског наступа).

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у висини до 50% од укупних оправданих трошкова без ПДВ, по принципу рефундације.

РАС припрема Упутство за реализацију Програма и расписује Јавни позив за учешће по Програму. У циљу реализације и праћења имплементације Програма директор РАС решењем образује Радну групу и Комисију за оцену пројеката. Подносиоци пријава којима су одобрени пројекти потписују уговор са РАС. По реализацији пројекта Корисници подносе Захтев за рефундацију одобрених средстава уз који прилажу Извештај о реализованим активностима са пратећом документацијом у складу са Уговором.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Детаљна упутства и услове спровођења програма, по отварању Јавног позива можете дирекно  преузети на интернет страни Развојне агенције Србије www.ras.gov.rs

 

КОНТАКТ:
Развојна агенција Србије
Драгана Мартиновић
+381 11 3398 809

dragana.martinovic@ras.gov.rs