Подстицаји филмској индустрији

Програм је АКТИВАН

OПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 900.000.000,00 РСД

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Министарство привреде и Филмски центар Србије

Подстицајна средства се додељују инвеститору, као бесповратна, путем повраћаја 25% квалификованих трошкова остварених у Републици Србији, а у циљу подстицања привредних активности у вези са аудиовизуелном производњом, кроз повећање запослености, као и промоцију потенцијала Републике Србије у овој делатности, односно њених инфраструктурних, производних и услужних делатности.

Услов који треба да испуни Инвеститор ради остваривања права на доделу подстицајних средстава је да у сврху производње аудиовизуелног дела у буџету продукције намени средства за реализацију пројекта у Републици Србији, у износу већем од минималних средстава за конкретан формат:

 1. за играни филм и ТВ филм: 300.000,00 евра;
 2. за ТВ серију: 300.000,00 евра, с тим да износ средстава намењен за реализацију по епизоди не може бити мањи од 100.000 евра;
 3. за анимирани филм, аудио и/или визуелну постпродукцију аудиовизуелног дела:  150.000,00 евра;
 4. за наменски филм: 100.000,00 евра;
 5. за документарни филм и документарни ТВ програм: 50.000,00 евра.

Право на доделу подстицајних средстава може се остварити за производњу:

 1. дугометражног играног филма, ТВ филма, дугометражног документарног филма и дугометражног анимираног филма намењеног приказивању, који трају најмање 70 минута;
 2. ТВ серије од најмање три епизоде које укупно трају најмање 120 минута;
 3. документарног ТВ програма у трајању од минимум 40 минута.

Подстицајна средства могу се доделити за аудиовизуелно дело:

 1. које нема садржај који је у супротности са моралом, јавним поретком и јавним интересом Републике Србије, не нарушава углед Републике Србије, не промовише кршење људских права и говор мржње;
 2. које је у формату дугометражног играног филма, ТВ филма, ТВ серије, дугометражног анимираног филма, аудио и/или визуелне постпродукције аудиовизуелног дела, наменског филма, дугометражног документарног филма и документарног ТВ програма;
 3. чија је производња започета или чија се производња наставља у току буџетске године у којој се подноси захтев за доделу подстицајних средстава.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-investitoru-koji-u-republici-srbiji-proizvodi-audiovizuelno-delo/

КОНТАКТ:
Филмски центар Србије
Бобан Јевтић, директор
+381 11 262 51 31
fcs.office@fcs.rs
www.fcs.rs