Подршка сектору прерађивачке индустрије

Програм је АКТИВАН

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 50.000.000,00 РСД

НОСИОЦ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије

 ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: током 2019.године

Општи циљ програма је подстицање раста и развој привреде у четири приоритетне области сектора прерађивачке индустрије и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и идустрија гуме и пластике.

Прихватљиве пројектне активности:

  1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда са сертификацијом, сертификација, ресертификација и надзорна провера);
  2. Усаглашавање производа са захтевима техничких прописа и стандарда;
  3. Унапређење постојећих и развој нових производа;
  4. Нови дизајн производа и амбалаже;
  5. Набавка и имплементација специјализованог софтвера;
  6. Израда студија изводљивости за аутоматизацију процеса рада кроз употребу ИКТ и паметних производних система;
  7. Израда студије о процени утицаја нових пословних процеса на животну средину;
  8. Израда пројектно техничке документације за проширење производних капацитета;
  9. Индивидуални наступи на међународним сајмовима у иностранству.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.ras.gov.rs

КОНТАКТ:+381 11 3398 392, 3398 774