Подршка самозапошљавању

Програм је АКТИВАН

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Континуирано, током целе године

НОСИЛАЦ  ПРОГРАМА: Национална служба за запошљавање

У Националној служби, развој предузетништва и подстицање  самозапошљавања укључује и нефинансијску подршку која подразумева саветовање  и информисање у вези са самозапошљавањем, укључивање у обуку из области предузетништва, као и пословно саветовање кроз програм менторинга.

Информативне и саветодавне услуге обухватају информисање, саветовање, стручну помоћ и мотивисање лица оријентисаних ка предузетништву и друге послове од значаја за отпочињање обављања сопствене делатности. Незапослени који размишљају о сопственом бизнису, као о начину да реше проблем свог запослења, у филијалама Националне службе за запошљавање могу да се информишу о правној регулативи, потенцијалним изворима финансирања, порезима и доприносима за предузетнике, начину израде Бизнис плана, као и о начину остваривања права на субвенцију за самозапошљавање.

Филијале Националне службе за запошљавање константно, током целе године, организују и изводе дводневне обуке из области предузетништва под називом „Пут до успешног предузетника“. Ову обуку изводе запослени у филијалама Националне службе и она има за циљ да полазницима омогући да провере оправданост своје пословне идеје, сагледају предности и ризике уласка у приватни посао, да се информишу о поступку регистрације делатности и актуелним законским прописима, као и да науче да попуне бизнис план. Обухвата пет области: основе предузетништва, правни аспект бизниса, порезе и доприносе за предузетнике, Бизнис план радионицу и информације о уговорним обавезама према Националној служби.

Национална служба за запошљавање, такође, пружа и подршку предузетницима – корисницима субвенције за самозапошљавање у првим годинама пословања кроз пружање услуга менторинга. Циљ менторинга је унапређење њиховог пословања ради опстанка на тржишту кроз стручне савете, консултантски рад и информације обучених ментора. Менторинг програм подразумева дијагнозу стања започетог бизниса, стручне савете и информације које пружају  компетентни сарадници у пословним просторијама предузетника. Сагледава се пословање предузетника, утврђују закључци и дају препоруке предузетнику за отклањање недостатака и унапређење пословања

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Детаљније информације можете  директно  преузети на интернет страни Националне службе за запошљавање:

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/programi/pokreni-sopstveni-posao.cid205

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/edukacija/obuka_za_zapo_injanje_sopstvenog_posla.cid257

КОНТАКТ: преко Позивног центра 0800/300-301 (позив је бесплатан са фиксног броја телефона).