Подршка дигиталној трансформацији ММСП

Програм је У ПРИПРЕМИ

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 70.000.000,00 РСД

НОСИОЦ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије, Привредна комора Србије  и ГИЗ.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: током 2019.године

По објављеном јавном позиву и одабиру корисника програма, сертификовани консултанти за дигиталну трансформацију ће вршити анализу достигнутог нивоа дититалне спремности корисника програма и по извршеној анализи за сваког корисника урадити дигиталну стратегију  која подразумева скуп активности и унапређења како би се достигао оптималан ниво дигитализације пословних процеса, интерне и екстерне комуникације и других елемената пословања.

У складу са нацртом имплементације пројекта, улога Агенције је финансијска подршка за имплементацију дигиталне стратегије за сваког од корисника програма, у смислу куповине хардвера и софтвера.

За више информација: www.ras.gov.rs