Менторинг

Програм је ЗАТВОРЕН

ПРОГРАМ ПРУЖАЊА МЕНТОРИНГ УСЛУГЕ МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА У 2019. ГОДИНИ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „УСПОСТАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА МЕНТОРИНГ УСЛУГЕ ЗА ММСПП НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ – фаза 2 (РАС – JICA, Јапанска агенција за међународну сарадњу)

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Развојна агенција Србије – 3.900.000,00

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: крај фебруара 2019. године

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије

Општи циљ Програма је подршка расту и развоју микро, малих и средњих предузећа и предузетника (у даљем тексту: ММСПП), који послују у оквиру четири сектора прерађивачке индустрије и то индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике кроз пружање услуге менторинга.

Процес менторинга представља стручну помоћ коју у дужем временском периоду стручно лице – ментор пружа привредном субјекту.

У зависности од потребе привредног субјекта, за време спровођења Програма, ментор ће пружити од 25 до 50 сати једном привредном субјекту.

Корисници менторинга могу бити микро, мала и средња привредна друштва и предузетници  који су регистровани за обављање делатности у једном од четири сектора прерађивачке индустрије и то индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике, који послују дуже од три године а налазе се у критичном тренутку за свој даљи развој или за опстанак на тржишту.

Развојна агенција Србије ће спровести Јавни позив на основу кога ће се вршити одабир корисника услуге менторинга.

Услугу менторинга пружају радно ангажована лица у Акредитованој регионалној развојној агенцији, која поседују сертификат да су успешно завршила обуке за менторе које је организовала Национална агенција за регионални развој или Развојна агенција Србије у оквиру Пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуге за ММСП на Западном Балкану-фаза 2” (РАС – JICA) финансираног од стране Владе Јапана кроз Јапанску агенцију за међународну сарадњу – JICA.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Детаљна упутства и услове спровођења програма, по расписивању Јавног позива, можете дирекно преузети на интернет страни Развојне агенције Србије www.ras.gov.rs

КОНТАКТ:
Развојна агенција Србије
Милан Дробњак
+381 11 3398 809
mentoring4sektora@ras.gov.rs