Кредити за одржавање текуће ликвидности

Програм је АКТИВАН

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 500.000.000,00 РСД

НОСИОЦ ПРОГРАМА: Фонд за развој Републике Србије

Кредити за одржавање текуће ликвидности пројекте намењени су привредним субјектима разврстаним као микро, мала , средња и велика правна лица, укључујући и привредне субјекте који послују у неразвијеним и изразито неразвијеним подручјима.

Средства по овом Програму се не могу користити за:

 • Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 • промет нафте и нафтних деривата,

Рок отплате:

 • рок отплате: до 18 месеци у оквиру кога је грејс период до 3 месеца, уз примену валутне клаузуле, по средњем курсу НБС.
  Каматна стопа:
 • 2,5% на годишњем нивоу и обрачунава се уз примену валутне клаузуле.
 • У грејс периоду интеркаларна камата се обрачунава месечно/тромесечно уназад и приписује главном дугу.

Обезбеђење кредита може бити:

 • Гаранција пословне банке,
 • Уговорно јемство или приступање дугу од странепривредног субјекта или предузетника,
 • Цесија потраживања од државних институција и предузећа може се обезбедити кредит до максималног износа од 10.000.000,00 рсд;
 • Јемство физичког лица, хипотека на земљишту у приватном власништву може се обезбедити кредит до максималног износа од 1.000.000,00 рсд;
 • Хипотека првог реда на непокретностима,
 • Залога на постојећој опреми.
 • Корисник кредита је обавезан да уз било који од наведених инструмената

Више информација: https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-odrzavanje-tekuce-likvidnosti

КОНТАКТ:
Фонд за развој
Мирјана Миљојковић
+381 11 3283 770
mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs
www.fondzarazvoj.gov.rs