Подршка интернационализацији ММСП

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ММСП КРОЗ ИНДИВИДУАЛНО УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 40.000.000,00 РСД

НОСИОЦ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије- РАС

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2019.година

Кроз овај програм подршке, РАС обезбеђује институционалну подршку микро, малим и средњим предузећима и предузетницима који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене.

Привредна друштва и предузетници конкуришу за индивидуални наступ на међународном сајму у иностранству.

Под оправданим трошковима сајамских активности подразумевају се трошкови закупа и изградње излагачког простора, административни трошкови, техничке услуге и израда промотивног материјала

За више информација: www.ras.gov.rs

КОНТАКТ: +381 11 3398900