Иновациони ваучери

Програм је ЗАТВОРЕН

OПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 60.000.000,00 РСД, која су обезбеђена из буџета Републике Србије, са раздела Министарстава просвете, науке и технолошког развоја кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (на основу Споразума о зајму са Светском банком).

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Март 2019. године

НОСИОЦИ ПРОЈЕКТА: Фонд за иновациону делатност

Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава малим и средњим предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту. Намењени су малим и средњим предузећа којима су потребне услуге научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању, односно за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузеће.

За иновационе ваучере могу конкурисати микро, мала и средња привредна друштва, регистрована у Агенцији за привредне регистре, са седиштем у Србији и у већинском приватном власништву.

Пружалац услуге је јавна научноистраживачка организација или све остале акредитоване научноистраживачке организације (укључујући и оне у приватном власништву).

По једном иновационом ваучеру одобрава се до 800.000,00 динара, односно 80% укупних трошкова услуге, не укључујући порез на додату вредност. Најмање 20% обезбеђује подносилац пријаве из других извора независно од Фонда.

Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у укупном максималном износу од 1.200.000,00 динара.

Средства по овом програму могу се користити за следеће услуге:

 • Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга;
 • Доказ концепта;
 • Студија изводљивости;
 • Производња лабораторијског прототипа;
 • Израда демонстрационог прототипа;
 • Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);
 • Верификација технологије;
 • Верификација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;
 • Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
 • Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја производа);
 • Специфичне обуке у вези са развојем технолошких решења.

Иновациони ваучер важи шест месеци од датума издавања, односно потписивања  Уговора о додели и коришћењу иновационог ваучера.

УСЛОВИ ЗА ОДОБРЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Износ за правна лица Бесповратна средства Укупно
максимални 800,000 РСД 120,000,000.00 РСД

Додељивање иновационих ваучера се одвија по редоследу пристиглих пријава, почевши од дана објављивања јавног позива и то у року од седам радних дана од дана достављања пријаве.

Иновациони ваучери се одобравају на основу расписаног јавног позива, који се објављује на интернет страници Фонда за иновациону делатност.

Детаљна упутства и услови за пријаву за иновационе ваучере, укључујући сву потребну документацију за пријаву, директно су доступни на званичној интернет страници Фонда за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/program-inovacionih-vaucera/

 

КОНТАКТ:

Фонд за иновациону делатност

+381 11 6555 696

ivauceri@inovacionifond.rs

www.inovacionifond.rs