Мала и средња предузећа чине 99 одсто српске привреде и представљају добру прилику да се, кроз њихов раст и развој, отварају нова радна места.

Зато је подршка сваком малом или средњем предузећу да наставе, прошире и модернизују пословање, подршка почетницима да покрену сопствени бизнис, заправо подршка новом запошљавању.