Веза између привреде и образовања је кључна за развој било које земље и зато је за Владу Србије дуално образовање веома значајно, јер припрема младе за тржиште рада.

Дуално образовање представља модел реализације наставе у  средњем стручном образовању и васпитању у коме  се кроз теоријску наставу и вежбе у школи, и учење кроз рад код одговарајућег послодавца стичу и изграђују вештине, знања и способности и ставови у вези са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења. Дуалним образовањем се омогућава обучавање ученика у складу са потребама привреде.

У том смислу, подршку имају и ученичке компаније, које представљају практичну примену знања о предузетништву стеченог у школској клупи.

Ученичка компанија је образовни програм који омогућава ученицима да буду укључени у развој и вођење сопствених компанија, са реалним производима и услугама, као и да управљају зарађеним новцем за време трајања њиховог средњошколског образовања.

Програм се заснива на принципу учење кроз рад – ученици кроз наставни план, под надзором обучених наставника ментора, стварају компанију, развијају је и затварају у току једне школске године.