О Порталу предузетништва

Министарство привреде покренуло је Портал предузетништва, намењен свим предузетницима и онима који то желе да постану.

Циљ нам је да предузетници, на једном месту, добију информације о томе шта им је све потребно да започну посао, како да дођу до подршке за даљи развој бизниса, али и како да остваре добре пословне резултате.

На порталу су представљени програми подршке за мала и средња предузећа и предузетнике (МСПП), како финансијске, тако и нефинансијске подршке у виду бесплатних саветодавних услуга.

Представљене су и друге иницијативе, мере и пројекти које МСПП сектор може да користи како би се развијао, као и добри примери из праксе.

Идеја Портала предузетништва јесте да буде ефикасан сервис привреде и да допринесе афирмацији и развоју предузетничког духа у Србији.