Микро, мала и средња предузећа и предузетници могу да рачунају на свеобухватну подршку државе како би започели и развијали бизнис, а то у пракси значи да, поред финансијске подршке, могу да рачунају и на нефинансијску помоћ у виду менторинга или саветодавних услуга.

Предузетници могу да добију све неопходне информације о започињању пословања, регистрацији и оснивању МСПП,  изради пословних планова, расположивим националним програмима, обукама, менторингу...