Стратешка оријентација Владе Републике Србије јесте подршка на више колосека компанијама које су претежно извозно оријентисане.

Извозно оријентисана привредна друштва доприносе привредном расту, конкурентности и подстичу иновативност. Таква друштва могу да рачунају на подршку и када је реч о учешћу на међународним привредним сајмовима, где могу да нађу нове пословне партнере и прошире тржиште за пласман производа. Такође, доступна је и подршка кроз финансирање и осигурање извозних пројеката и сарадњу са сродним институцијама у иностранству.