Република Србије има најбоље резултате у региону када је у питању привлачење инвестиција. Томе је допринело атрактивно пословно окружење, као и политика Владе Републике Србије да подржи инвестиције, нова радна места и долазак нових технологија у Србију.

У том процесу МСПП имају значајну улогу, јер кроз умрежавање стварају поуздане мреже коопераната и добављача за велике инвеститоре.