Микро, малим и средњим предузећима и предузетницима доступни су програми финансијске помоћи у циљу јачања капацитета, конкурентности и ширења пословања.

Програми су усмерени на све фазе развоја привредног друштва, којима се унапређују приступи изворима финансирања, укључујући кредитну подршку и бесповратна средства.

Подршка је намењена почетницима у пословању, али и онима који већ послују како би набавили нову опрему, изградили или адаптирали производни простор, уложили у трајна обртна средства.

Програми се финансирају из буџета Републике Србије, Фонда за развој Републике Србије или кроз линије одабраних пословних банака и лизинг кућа.