ЕУ за Србију – ЕБРД

Мала и средња предузећа у Србији (МСП) ће имати прилику да унапреде своју конкурентност захваљујући новом програму „ЕУ за Србију – ЕБРД саветодавна подршка МСП“. Путем прилагођене саветодавне подршке и подучавања од стране домаћих и међународних саветника, програм ће помоћи малим и средњим предузећима у Србији да повећају конкурентност и унапреде своје пословање. Програм подржава Европска унија (ЕУ) са 2 […]

Обука за потребе послодавца

ОБУКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2019. ГОДИНИ ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: почетак реализације програма планиран је за први квартал 2019. године НОСИОЦИ ПРОГРАМА:  Национална служба за запошљавање Програм подразумева учешће у финансирању обука за потребе  послодавца за запосленог, а која се спроводи ради стицања додатних знања и вештина у циљу унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина. Циљ […]

Обука на захтев послодавца

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: први квартал 2019. године НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Национална служба за запошљавање Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема лица са потребним знањима и вештинама. Програм је намењен послодавцима који припадају приватном сектору, […]

Подршка самозапошљавању

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Континуирано, током целе године НОСИЛАЦ  ПРОГРАМА: Национална служба за запошљавање У Националној служби, развој предузетништва и подстицање  самозапошљавања укључује и нефинансијску подршку која подразумева саветовање  и информисање у вези са самозапошљавањем, укључивање у обуку из области предузетништва, као и пословно саветовање кроз програм менторинга. Информативне и саветодавне услуге обухватају информисање, саветовање, стручну помоћ и мотивисање лица оријентисаних […]

Програм сарадње науке и привреде

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Фонд за иновациону делатност – износ још увек није дефинисан ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: август 2019. године НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Фонд за иновациону делатност Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне предузећа из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије са […]

Промоција извоза

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА ММСПП – КОРИСНИКЕ СЕЛЕКТОВАНЕ У ОКВИРУ ШВАЈЦАРСКОГ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА – SIPPO ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Развојна агенција Србије 6.940.800,00 РСД Укупна вредност пројекта – 8.807.040,00 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: март 2019 НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Swisscontact – швајцарска фондација за међународну сарадњу и развој и Развојна агенција Србије Општи циљ Програма је унапређење економског растa кроз подстицање и […]

Подршка за неразвијена подручја

Право на коришћење средстава имају  привредни субјекти из недовољно развијених и изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе (привредни субјекти који на наведеној територији имају седиште или на истој обављају пословање и имају регистрован огранак у периоду дужем од годину дана од дана подношења захтева) и уколико имају позитиван финансијски резултат у години која претходи години подношења захтева за кредит /гаранцију, […]

Менторинг

ПРОГРАМ ПРУЖАЊА МЕНТОРИНГ УСЛУГЕ МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА У 2019. ГОДИНИ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „УСПОСТАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА МЕНТОРИНГ УСЛУГЕ ЗА ММСПП НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ – фаза 2 (РАС – JICA, Јапанска агенција за међународну сарадњу) ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Развојна агенција Србије – 3.900.000,00 ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: крај фебруара 2019. године НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије Општи циљ […]

Подршка интернационализацији ММСП

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ММСП КРОЗ ИНДИВИДУАЛНО УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 40.000.000,00 РСД НОСИОЦ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије- РАС ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2019.година Кроз овај програм подршке, РАС обезбеђује институционалну подршку микро, малим и средњим предузећима и предузетницима који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене. Привредна друштва и предузетници конкуришу за индивидуални […]

Финансијска подршка иновационим пројектима

ФИНАНСИЈСКАПОДРШКА ИНОВАЦИОНИМ ПРОЈЕКТИМА ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ИНОВАЦИОНИХОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНУ ПОДРШКУ ИНОВАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ(ПОСЛОВНОТЕХНОЛОШКИ ИНКУБАТОРИ И НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРКОВИ ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарствопросвете науке и технолошког развоја – 137.500,00 РСД ПОЧЕТАКРЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: јуни 2019 НОСИОЦИПРОГРАМА: Министарство просвете науке и технолошког развоја Иновациони пројекти регистрованих иновационих организација за непосредан резултат имају стварање нових производа, технологија, процеса и услуга или значајну измену постојећих у […]