COSME

COSME – Програм за конкурентност малих и средњих предузећа за период 2014 – 2020 године Активности у оквиру COSME програма које се спроводе у Републици Србији унапређују приступ финансирању за мала и средња предузећа кроз инструмент кредитних гаранција и инструменте капитала за улагање у раст и развој предузећа, који омогућава пласман кредита привредницима по повољнијим условима, а спроводи се преко […]

EASI

EASI ПРОГРАМ у периоду 2014-2020. године Програм за запошљавање и социјалне иновације EASI је финансијски инструмент за подстицај квалитетног и одрживог запошљавања, уз обезбеђивање одговарајуће социјалне заштите, борбу против социјалне искључености и сиромаштва, као и побољшање радних услова. Европски инвестициони фонд (EIF) и Ерсте Банка Србија потписали су уговор о гаранцијама, са циљем подршке микро-предузећима у Србији (микрофинансирање и социјално […]

WBEDIF

WB EDIF– Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана WB EDIF је најважнија платформа преко које ЕУ пласира финансијску подршку развоју МСПП у региону Западног Балкана, уз ко-финансирање европских финансијских институција (EIB; EIF; EBRD; KfW). WB EDIF партнери су до сада инвестирали 275 милиона евра у платформу (150 милиона евра ЕУ средстава), што је резултирало са 650 милиона евра […]

APEX

APEX – од 150 мил ЕУР – Европска инвестициона банка (EIB) унапређује приступачност и расположивост повољних кредитних линија кроз пласирање кредита обезбеђених гаранцијом државе. Средства су намењена за финансирање извозно оријентисаних малих и средњих предузећа, али и предузећа у фазама раста и развоја. Средства прва четири зајма, у укупном износу од 565 милиона евра, у потпуности су искоришћена кроз реализацију 630 кредита, а […]