Привредна комора Србије (ПКС)

Привредна комора Србије (ПКС) је законом дефинисано удружење привредних друштава и предузетника и са традицијом дужом од 160 година заступа и штити интересе пословне заједнице. ПКС је професионална асоцијација, самостална и независна у свом раду, која секторски и регионално у јединственом систему окупља целу привреду Србије. Привредна друштва, чланови ПКС, заступљена су у 19 гранских удружења, шире груписаних у секторе […]

Удружење пословних жена Србије

Удружење пословних жена Србије од свог оснивања, 1998. године ради на унапређењу активности усмерених ка развоју женског предузетништва у Србији. Примарни циљеви Удружења пословних жена Србије, на којима оно успешно ради већ 20 година су економско оснаживање жена, подршка повећању броја жена које започињу сопствени бизнис, повећање видљивости жена које су власнице предузећа, охрабривање власница фирми да шире своја пословања, […]

Еrnst & Young (ЕY)

Еrnst & Young (ЕY) је глобални лидер у пружању услуга ревизије, пореског саветовања, пословног саветовања и подршке при пословним трансакцијама. Еrnst & Young д.о.о. Београд је компанија основана 1997. године. Током више од 20 година пословања пружа различитe врстe услуга у великом броју пословних области и индустријских сектора. У компанији ЕY,  препознат је значај предузетништва и његове улоге у подршци […]

EcoNomic Expert Community Association

ENECA је локална невладина организација са седиштем у Нишу регистрована 2005. године. Кроз развојне пројекте вредне око 4 милиона евра, имплементираних индивидуално или у партнерству са локалним или интернационалним партнерима, ENECA је до сада подржала више од 2.000 малих бизниса. Један од значајних програма организације ENECA јесте „Покрени се за посао“ који се спроводи већ девету годину за редом уз […]