ЕУ за Србију – ЕБРД

Мала и средња предузећа у Србији (МСП) ће имати прилику да унапреде своју конкурентност захваљујући новом програму „ЕУ за Србију – ЕБРД саветодавна подршка МСП“. Путем прилагођене саветодавне подршке и подучавања од стране домаћих и међународних саветника, програм ће помоћи малим и средњим предузећима у Србији да повећају конкурентност и унапреде своје пословање. Програм подржава Европска унија (ЕУ) са 2 […]

Привредна комора Србије (ПКС)

Привредна комора Србије (ПКС) је законом дефинисано удружење привредних друштава и предузетника и са традицијом дужом од 160 година заступа и штити интересе пословне заједнице. ПКС је професионална асоцијација, самостална и независна у свом раду, која секторски и регионално у јединственом систему окупља целу привреду Србије. Привредна друштва, чланови ПКС, заступљена су у 19 гранских удружења, шире груписаних у секторе […]

Удружење пословних жена Србије

Удружење пословних жена Србије од свог оснивања, 1998. године ради на унапређењу активности усмерених ка развоју женског предузетништва у Србији. Примарни циљеви Удружења пословних жена Србије, на којима оно успешно ради већ 20 година су економско оснаживање жена, подршка повећању броја жена које започињу сопствени бизнис, повећање видљивости жена које су власнице предузећа, охрабривање власница фирми да шире своја пословања, […]

Еrnst & Young (ЕY)

Еrnst & Young (ЕY) је глобални лидер у пружању услуга ревизије, пореског саветовања, пословног саветовања и подршке при пословним трансакцијама. Еrnst & Young д.о.о. Београд је компанија основана 1997. године. Током више од 20 година пословања пружа различитe врстe услуга у великом броју пословних области и индустријских сектора. У компанији ЕY,  препознат је значај предузетништва и његове улоге у подршци […]

ЕУ ПРО

Програм подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО ЕУ ПРО треба да допринесе укупном друштвено-економском развоју 99 локалних самоуправа у регионима Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије. Европска унија је за овај трогодишњи програм који је почео у јануару 2018. определила средства у износу од 25 милиона евра. Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) спроводи […]

COSME

COSME – Програм за конкурентност малих и средњих предузећа за период 2014 – 2020 године Активности у оквиру COSME програма које се спроводе у Републици Србији унапређују приступ финансирању за мала и средња предузећа кроз инструмент кредитних гаранција и инструменте капитала за улагање у раст и развој предузећа, који омогућава пласман кредита привредницима по повољнијим условима, а спроводи се преко […]

EASI

EASI ПРОГРАМ у периоду 2014-2020. године Програм за запошљавање и социјалне иновације EASI је финансијски инструмент за подстицај квалитетног и одрживог запошљавања, уз обезбеђивање одговарајуће социјалне заштите, борбу против социјалне искључености и сиромаштва, као и побољшање радних услова. Европски инвестициони фонд (EIF) и Ерсте Банка Србија потписали су уговор о гаранцијама, са циљем подршке микро-предузећима у Србији (микрофинансирање и социјално […]

WBEDIF

WB EDIF– Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана WB EDIF је најважнија платформа преко које ЕУ пласира финансијску подршку развоју МСПП у региону Западног Балкана, уз ко-финансирање европских финансијских институција (EIB; EIF; EBRD; KfW). WB EDIF партнери су до сада инвестирали 275 милиона евра у платформу (150 милиона евра ЕУ средстава), што је резултирало са 650 милиона евра […]

APEX

APEX – од 150 мил ЕУР – Европска инвестициона банка (EIB) унапређује приступачност и расположивост повољних кредитних линија кроз пласирање кредита обезбеђених гаранцијом државе. Средства су намењена за финансирање извозно оријентисаних малих и средњих предузећа, али и предузећа у фазама раста и развоја. Средства прва четири зајма, у укупном износу од 565 милиона евра, у потпуности су искоришћена кроз реализацију 630 кредита, а […]

EcoNomic Expert Community Association

ENECA је локална невладина организација са седиштем у Нишу регистрована 2005. године. Кроз развојне пројекте вредне око 4 милиона евра, имплементираних индивидуално или у партнерству са локалним или интернационалним партнерима, ENECA је до сада подржала више од 2.000 малих бизниса. Један од значајних програма организације ENECA јесте „Покрени се за посао“ који се спроводи већ девету годину за редом уз […]