Промоција извоза

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА ММСПП – КОРИСНИКЕ СЕЛЕКТОВАНЕ У ОКВИРУ ШВАЈЦАРСКОГ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА – SIPPO ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Развојна агенција Србије 6.940.800,00 РСД Укупна вредност пројекта – 8.807.040,00 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: март 2019 НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Swisscontact – швајцарска фондација за међународну сарадњу и развој и Развојна агенција Србије Општи циљ Програма је унапређење економског растa кроз подстицање и […]

Подршка интернационализацији ММСП

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ММСП КРОЗ ИНДИВИДУАЛНО УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 40.000.000,00 РСД НОСИОЦ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије- РАС ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2019.година Кроз овај програм подршке, РАС обезбеђује институционалну подршку микро, малим и средњим предузећима и предузетницима који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене. Привредна друштва и предузетници конкуришу за индивидуални […]

Факторинг

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 700.000.000,00 РСД НОСИОЦ ПРОГРАМА: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице ОПИС: Факторинг је финансијски инструмент којим фактор (АОФИ) финансира извозна предузећа на основу будућих (недоспелих) потраживања проистеклих из продаје роба или услуга на иностраном и домаћем тржишту. На основу Закона о факторингу, а у складу са условима Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике […]

Гаранције за извознике

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 420.000.000,00 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Програм траје током целе године НОСИОЦ ПРОГРАМА: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице издаје гаранције, контрагаранције, оквирне линије за издавање гаранција, гаранције за увоз опреме за мала и средња извозна предузећа, авале и друга јемства по извозним пословима и […]

Кредити за извознике

КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ – обезбеђивање финансијских средстава ради финансирања обртних средстава извозника ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 3.000.000.000,00 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Програм траје током целе године НОСИОЦ ПРОГРАМА: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице одобрава динарске кредитне аранжмане са роком отплате до пет година извозницима – домаћим правним лицима […]