Финансијска подршка иновационим пројектима

ФИНАНСИЈСКАПОДРШКА ИНОВАЦИОНИМ ПРОЈЕКТИМА ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ИНОВАЦИОНИХОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНУ ПОДРШКУ ИНОВАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ(ПОСЛОВНОТЕХНОЛОШКИ ИНКУБАТОРИ И НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРКОВИ ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарствопросвете науке и технолошког развоја – 137.500,00 РСД ПОЧЕТАКРЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: јуни 2019 НОСИОЦИПРОГРАМА: Министарство просвете науке и технолошког развоја Иновациони пројекти регистрованих иновационих организација за непосредан резултат имају стварање нових производа, технологија, процеса и услуга или значајну измену постојећих у […]