Програм сарадње науке и привреде

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Фонд за иновациону делатност – износ још увек није дефинисан ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: август 2019. године НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Фонд за иновациону делатност Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне предузећа из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије са […]

Промоција извоза

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА ММСПП – КОРИСНИКЕ СЕЛЕКТОВАНЕ У ОКВИРУ ШВАЈЦАРСКОГ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА – SIPPO ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Развојна агенција Србије 6.940.800,00 РСД Укупна вредност пројекта – 8.807.040,00 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: март 2019 НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Swisscontact – швајцарска фондација за међународну сарадњу и развој и Развојна агенција Србије Општи циљ Програма је унапређење економског растa кроз подстицање и […]

Подршка интернационализацији ММСП

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ММСП КРОЗ ИНДИВИДУАЛНО УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 40.000.000,00 РСД НОСИОЦ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије- РАС ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2019.година Кроз овај програм подршке, РАС обезбеђује институционалну подршку микро, малим и средњим предузећима и предузетницима који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене. Привредна друштва и предузетници конкуришу за индивидуални […]

Финансијска подршка иновационим пројектима

ФИНАНСИЈСКАПОДРШКА ИНОВАЦИОНИМ ПРОЈЕКТИМА ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ИНОВАЦИОНИХОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНУ ПОДРШКУ ИНОВАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ(ПОСЛОВНОТЕХНОЛОШКИ ИНКУБАТОРИ И НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРКОВИ ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарствопросвете науке и технолошког развоја – 137.500,00 РСД ПОЧЕТАКРЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: јуни 2019 НОСИОЦИПРОГРАМА: Министарство просвете науке и технолошког развоја Иновациони пројекти регистрованих иновационих организација за непосредан резултат имају стварање нових производа, технологија, процеса и услуга или значајну измену постојећих у […]

Програм суфинансирања иновација

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Фонд за иновациону делатност – 4,500,000 ЕУР (средства се деле са Програмом раног развоја, који такође спроводи Фонд за иновациону делатност) ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Март 2019. године НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Фонд за иновациону делатност Програм суфинансирања иновација обезбеђује директну финансијску подршку за микро, мала и средња приватна предузећа у Србији која желе да реализују пројектни развој иновативних и комерцијално […]

Такмичење – Најбоља технолошка иновација

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарство просвете, науке и технолошког развоја – 13.500.000,00 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: фебруар 2019 НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Министарство просвете науке и технолошког развоја Едукативно-промотивна манифестација-Такмичења је промовисање предузетничке климе у Србији и Републици Српској и помоћ потенцијалним и постојећим високотехнолошким предузетницима који су спремни и способни да сопствене идеје и инвенције преточе у тржишно вредне иновације. Учешће на Такмичењу, осим […]

Програм раног развоја

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Фонд за иновациону делатност – 4,500,000 ЕУР (средства се деле са Програмом суфинансирања иновација, који такође спроводи Фонд за иновациону делатност) ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Март 2019. године НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Фонд за иновациону делатност Програм раног развоја намењен је младим приватним предузећима основаним у Србији која развијају технолошку иновацију у форми производа, услуге, технологије или технолошког процеса за којим […]

Иновациони ваучери

OПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 60.000.000,00 РСД, која су обезбеђена из буџета Републике Србије, са раздела Министарстава просвете, науке и технолошког развоја кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (на основу Споразума о зајму са Светском банком). ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Март 2019. године НОСИОЦИ ПРОЈЕКТА: Фонд за иновациону делатност Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава малим и средњим предузећима да, користећи услуге […]