Подршка дигиталној трансформацији ММСП

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 70.000.000,00 РСД НОСИОЦ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије, Привредна комора Србије  и ГИЗ. ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: током 2019.године По објављеном јавном позиву и одабиру корисника програма, сертификовани консултанти за дигиталну трансформацију ће вршити анализу достигнутог нивоа дититалне спремности корисника програма и по извршеној анализи за сваког корисника урадити дигиталну стратегију  која подразумева скуп активности и унапређења како би се достигао […]

Стандардизовани сет услуга

СТАНДАРДИЗОВАНИ СЕТ УСЛУГА ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПОТЕНЦИЈАЛНИМ И ПОСТОЈЕЋИМ МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, ЗАДРУГАМА И КЛАСТЕРИМА ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар 2020. године РОК ЗА ПРИЈАВУ: током целе године ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 35.000.000,00 динара ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде, Развојна агенција Србије, Акредитоване регионалне развојне агенције ТИП МЕРЕ Програм нефинасијске подршке за потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа и […]

Ланци добављача

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2020. ГОДИНИ Програм је намењен привредним друштвима која су постојећи или потенцијални добављачи у ланцу вредности са МНК, а која послују у сектору аутомобилске индустрије – уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине / опрема); сектору машина и опреме за друге намене; сектору обраде метала; сектору […]

Кредити за трајна обртна средства

Кредити за микро, мала, средња и велика правна лица за трајна обртна средства ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 2.000.000.000,00 РСД НОСИОЦ ПРОГРАМА: Фонд за развој Републике Србије Кредити за трајна обртна средства намењени су привредним субјектима разврстаним као микро, мала , средња и велика правна лица, регистрованим у релевантном регистру на подручју Републике Србије, који доставе финансијске извештаје за претходне две године у којима није […]

Кредити за одржавање текуће ликвидности

КРЕДИТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ,  СРЕДЊИМ И ВЕЛИКИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за развој РС ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 7.000.000.000,00 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Aктиван програм РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Током целе године РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана од дана комплетирања документације МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Минималан износ кредита за […]

Краткорочни кредити

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ,  СРЕДЊИМ И ВЕЛИКИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за развој РС ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 7.000.000.000,00 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Aктиван програм РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Током целе године РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана од дана комплетирања документације МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Минималан износ кредита за све привредне субјекте […]