Подршка дигиталној трансформацији ММСП

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 70.000.000,00 РСД НОСИОЦ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије, Привредна комора Србије  и ГИЗ. ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: током 2019.године По објављеном јавном позиву и одабиру корисника програма, сертификовани консултанти за дигиталну трансформацију ће вршити анализу достигнутог нивоа дититалне спремности корисника програма и по извршеној анализи за сваког корисника урадити дигиталну стратегију  која подразумева скуп активности и унапређења како би се достигао […]

Стандардизовани сет услуга

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарство привреде – 25.000.000,00 РСД НОСИОЦИ: Министарство привреде и Развојна агенција Србије (РАС) Програм нефинасијске подршке за потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетнике има за циљ унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за овај сектор. Све услуге потенцијална  и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетници могу да користе у 16 акредитованих […]

Подршка сектору прерађивачке индустрије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 50.000.000,00 РСД НОСИОЦ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије  ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: током 2019.године Општи циљ програма је подстицање раста и развој привреде у четири приоритетне области сектора прерађивачке индустрије и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и идустрија гуме и пластике. Прихватљиве пројектне активности: Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда […]

Ланци добављача

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 472.000.000,00 РСД НОСИОЦ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: током 2019.године Овај програм је намењен малим и средњим привредним друштвима која јесу или могу бити део ланца добављача. Развојна агенција Србије кроз реализацију Програма подршке МСП за улазак у ланце добављача има за циљ да унапреди перформансе постојећих и потенцијалних добављача у складу са потребама купаца, те да […]

Кредити за трајна обртна средства

Кредити за микро, мала, средња и велика правна лица за трајна обртна средства ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 2.000.000.000,00 РСД НОСИОЦ ПРОГРАМА: Фонд за развој Републике Србије Кредити за трајна обртна средства намењени су привредним субјектима разврстаним као микро, мала , средња и велика правна лица, регистрованим у релевантном регистру на подручју Републике Србије, који доставе финансијске извештаје за претходне две године у којима није […]

Кредити за одржавање текуће ликвидности

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 500.000.000,00 РСД НОСИОЦ ПРОГРАМА: Фонд за развој Републике Србије Кредити за одржавање текуће ликвидности пројекте намењени су привредним субјектима разврстаним као микро, мала , средња и велика правна лица, укључујући и привредне субјекте који послују у неразвијеним и изразито неразвијеним подручјима. Средства по овом Програму се не могу користити за: Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности; производњу и […]

Краткорочни кредити

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 300.000.000,00 РСД НОСИОЦ ПРОГРАМА: Фонд за развој Републике Србије Краткорочни кредити се одобравају привредним субјектима, за повремена обртна средства, за подстицање конкурентности и ликвидности домаће привреде Средства по овом Пројекту се не могу користити за: организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности, производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и […]