Стручна пракса

ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ Програм је намењен послодавцима који припадају: a)         приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из јавног сектора не може прећи 30% укупно планираног броја лица за […]

Програм стицања практичних знања

ПРОГРАМ СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА ЗА НЕКВАЛИФИКОВАНА ЛИЦА, ВИШКОВЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДУГОРОЧНО НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПОСЛОДАВЦИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ (УДЕО ПРИВАТНОГ КАПИТАЛА У ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ 100%) ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање из доприноса за обавезно социјално осигурање за случај незапослености. Укупан износ за […]

Програм јавних радова за остала лица

ПРОГРАМ JAВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА Програм је намењен радном ангажовању првенствено теже запошљивих  незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе  у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених као и ради остваривања  одређеног друштвеног интереса. Право учешћа на јавном конкурсу имају: органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна […]

Програм јавних радова за особе са инвалидитетом

ПРОГРАМ JAВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ Програм је намењен радном ангажовању незапослених особа са инвалидитетом у циљу очувања и унапређења радних способности,  односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остварења одређеног друштвеног интереса а могу да аплицирају послодавци – извођачи јавног рада, на основу јавног конкурса и то: органи аутономне покрајине […]

Приправници са високим нивоом квалификација

ПРОГРАМ ПРИПРАВНИКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА СА ВИСОКИМ НИВООМ КВАЛИФИКАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПОСЛОДАВЦИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ (УДЕО ПРИВАТНОГ КАПИТАЛА У ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ 100%) ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање из доприноса за обавезно социјално осигурање за случај незапослености. Укупан износ за реализацију свих програма и […]

Приправници са ниским нивоом квалификација

ПРОГРАМ ПРИПРАВНИКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА СА СРЕДЊИМ НИВООМ КВАЛИФИКАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПОСЛОДАВЦИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ (УДЕО ПРИВАТНОГ КАПИТАЛА У ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ 100%) ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање из доприноса за обавезно социјално осигурање за случај незапослености. Укупан износ за реализацију свих програма и […]

Обука за потребе послодавца

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2020. ГОДИНИ       Програм је намењен послодавцима који имају потребе да запослене упуте на обуке ради стицања додатних знања и вештина у циљу ефикаснијег и квалитетнијег обављања посла или преласка на нове послове   ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање из […]

Обука на захтев послодавца

ПРОГРАМ ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2020. ГОДИНИ       Програм је намењен послодавцима који припадају приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Филијале Националне службе за запошљавање ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање […]

Рефундација трошкова подршке ОСИ

РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА: а) РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАРАДЕ ЛИЦУ АНГАЖОВАНОМ НА ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ НА РАДНОМ МЕСТУ РАДНА-АСИСТЕНЦИЈА б) РЕФУНДАЦИЈА ПРИМЕРЕНИХ ТРОШКОВА ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДНОГ МЕСТА   Програми су намењени незапосленим особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима,  а могу да аплицирају послодавци – привредни субјекти односно свако правно и физичко лице, […]

Субвенције послодавцима за запошљавање

СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА Субвенција је намењена послодавцима који припадају приватном сектору са статусом предузетника или правног лица које активно обавља регистровану делатност и код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100% ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији, а који припадају категоријама теже запошљивих у складу са […]