Обука за потребе послодавца

ОБУКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2019. ГОДИНИ ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: почетак реализације програма планиран је за први квартал 2019. године НОСИОЦИ ПРОГРАМА:  Национална служба за запошљавање Програм подразумева учешће у финансирању обука за потребе  послодавца за запосленог, а која се спроводи ради стицања додатних знања и вештина у циљу унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина. Циљ […]

Обука на захтев послодавца

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: први квартал 2019. године НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Национална служба за запошљавање Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема лица са потребним знањима и вештинама. Програм је намењен послодавцима који припадају приватном сектору, […]

Рефундација трошкова подршке ОСИ

РЕФУНДАЦИЈA ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА У 2019. ГОДИНИ ЗА ПРОГРАМЕ : Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту – радна асистенција Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: I квартал 2019 НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Национална служба за запошљавање Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку послодавцима за […]

Субвенције послодавцима за запошљавање

ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Први квартал 2019. године НОСИЛАЦ  ПРОГРАМА: Национална служба за запољшавање Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на […]

Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства

ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА У 2019. ГОДИНИ ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: I квартал 2019. НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Национална служба за запошљавање Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку послодавцима за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства кроз субвенционисање зараде. За средства по Програму, могу да конкуришу  послодавци, привредни субјекти у смислу прописа о државној […]