Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредни производа и производа рибарства

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ У ОБЛАСТИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПРОГРАМСКИ ПЕРИОД 2014. ДО 2020. ГОДИНЕ (ИПАРД II ПРОГРАМ) / МЕРА 3-ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ KOJE СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА Право на ИПАРД подстицаје остварује предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга. Услов за остваривање подстицаја је да је лице које остварује право на ИПАРД подстицај уписано […]

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ У ОБЛАСТИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПРОГРАМСКИ ПЕРИОД 2014. ДО 2020. ГОДИНЕ (ИПАРД II ПРОГРАМ) / МЕРА 1-ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Инструмент је намењен физичком лицу – носиоцу комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетнику; привредном друштву; земљорадничкој задрузи- Услов за остваривање подстицаја је да је лице које остварује право на ИПАРД подстицај уписано у Регистар пољопривредних […]

Прерада и маркетинг пољопривредном газдинству

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ Право на подстицаје остварују регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, само за производњу и прераду млека у складу са законом којим се уређује ветеринарство; предузетник; […]

Премија за млеко

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО Право на подстицај има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 3.000.000.000 РСД бесповратних […]

Подстицаји за производњу конзумне рибе

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНЗУМНЕ РИБЕ Право на подстицај има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.000.000 РСД бесповратних средстава […]

Набавка нових машина и опреме у примарној сточарској производњи

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:  физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;  предузетник;  привредно друштво;  земљорадничка задруга која има најмање пет […]

Набавка нових машина и опреме у примарној биљној производњи

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:  физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова […]

Набавка новог трактора

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА Подстицај је намењен лицима која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и чија су газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као […]