Самозапошљавање

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Први квартал 2019. године НОСИЛАЦ  ПРОГРАМА: Национална служба за запољшавање Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или […]

Start up

ДАНА 15.07.2019. ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС ОБУСТАВЉА ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ПО ПРОГРАМУ START UP КРЕДИТА ЗА  ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ  У 2019. ГОДИНИ ЗБОГ УТРОШЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОВУ НАМЕНУ. ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарство привреде – 200,000,000.00 РСД Фонд за развој – минимум 466.666.666,67 РСД НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Фонд за развој и Министарство привреде Подршка обухвата комбинацију 30% […]