Подршка самозапошљавању

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Континуирано, током целе године НОСИЛАЦ  ПРОГРАМА: Национална служба за запошљавање У Националној служби, развој предузетништва и подстицање  самозапошљавања укључује и нефинансијску подршку која подразумева саветовање  и информисање у вези са самозапошљавањем, укључивање у обуку из области предузетништва, као и пословно саветовање кроз програм менторинга. Информативне и саветодавне услуге обухватају информисање, саветовање, стручну помоћ и мотивисање лица оријентисаних […]

Менторинг

ПРОГРАМ ПРУЖАЊА МЕНТОРИНГ УСЛУГЕ МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА У 2019. ГОДИНИ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „УСПОСТАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА МЕНТОРИНГ УСЛУГЕ ЗА ММСПП НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ – фаза 2 (РАС – JICA, Јапанска агенција за међународну сарадњу) ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Развојна агенција Србије – 3.900.000,00 ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: крај фебруара 2019. године НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије Општи циљ […]

Подршка предузетништву младих

ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПОДРШКЕ МЛАДИМА У ЗАПОШЉАВАЊУ ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 85.000.000 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: мај 2019. НОСИОЦИ ПРОГРАМА: МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА Подршка обухвата финансирање или суфинансирање програма или пројекта чији је циљ унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца кроз реализацију активности планираних Акционим планом за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године. […]

Савети, обуке, менторинг

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарство привреде – 25.000.000,00 РСД НОСИОЦИ: Министарство привреде и Развојна агенција Србије (РАС) Програм нефинасијске подршке за потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетнике има за циљ унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за овај сектор. Све услуге потенцијална  и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетници могу да користе у 16 акредитованих […]

Самозапошљавање

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Први квартал 2019. године НОСИЛАЦ  ПРОГРАМА: Национална служба за запољшавање Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или […]

Start up

ДАНА 15.07.2019. ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС ОБУСТАВЉА ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ПО ПРОГРАМУ START UP КРЕДИТА ЗА  ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ  У 2019. ГОДИНИ ЗБОГ УТРОШЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОВУ НАМЕНУ. ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарство привреде – 200,000,000.00 РСД Фонд за развој – минимум 466.666.666,67 РСД НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Фонд за развој и Министарство привреде Подршка обухвата комбинацију 30% […]