KfW Start- up

Ова страница је тренутно у разматрању од стране Министарства привреде.

Иновативни Start up

ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ И ТИМОВИМА ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: – ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Јавни позив за доделу средстава кроз Програм раног развоја биће расписан у априлу и у октобру 2020. године РОК ЗА ПРИЈАВУ:  60 дана од дана расписивања јавног позива РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања […]

Подршка самозапошљавању

НЕФИНАНСИЈКА ПОДРШКА САМОЗАПОШЉАВАЊУ ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА НА ЕВИДЕНЦИЈИ НАЦИОНАЛНЕ ЦЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉВАЊЕ И ВИШКОВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Филијале Националне службе за запошљавање ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Континуирано током целе године ТИП МЕРЕ: Нефинансијска подршка самозапошљавању НАМЕНА ПРОГРАМА: У Националној служби, развој предузетништва и подстицање  самозапошљавања укључује и нефинансијску подршку која подразумева саветовање  и информисање у вези са самозапошљавањем, укључивање у […]

Менторинг

МЕНТОРИНГ УСЛУГА  СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ ПРОГРАМ ПРУЖАЊА СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ, који је део програма „УСПОСТАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ – ФАЗА 2“ Микро, мала и средња привредна друштва који су регистровани за обављање делатности у једном од четири сектора прерађивачке индустрије и то индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; […]

Обуке, Савети, Менторинг

СТАНДАРДИЗОВАНИ СЕТ УСЛУГА ОБУКЕ,  САВЕТИ,  МЕНТОРИНГ ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПОТЕНЦИЈАЛНИМ И ПОСТОЈЕЋИМ МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, ЗАДРУГАМА И КЛАСТЕРИМА ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар 2020. године РОК ЗА ПРИЈАВУ: током целе године ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 35.000.000,00 динара ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде, Развојна агенција Србије, Акредитоване регионалне развојне агенције Обуке: Кроз програм стандардизованог сета услуга, у 17 Акредитованих регионалних развојних агенција […]

Самозапошљавање

ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА НА ЕВИДЕНЦИЈИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ   СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРИЈАВЉЕНА НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ   ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Филијале Националне служба за запошљавање ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: За наведени програм, средства су обезбеђена Финансијским планом Националне службе за запошљавање за 2020. годину. Укупан износ за реализацију свих програма и […]

Start up

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2020. ГОДИНИ ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, С ТИМ ДА СРЕДСТВА НЕ МОГУ БИТИ УПОТРЕБЉЕНА РАДИ ОБАВЉАНА ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕЦИЗИРАНЕ УРЕДБОМ ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 150.000.000,00 РСД бесповратних средстава и 350.000.000,00 РСД кредитних средстава ПОЧЕТАК […]